DANSELABYRINT

HTB410S

DANCE MAZE, SILVER

Antal/Forp: 1 STK

Størrelse: 2,5-2,5 cm

Flere detaljer

The sale is reserved for the professionals... Would like identify or Join us.

Yderligere information

Denne kopi er efter ”Trinneberg Slot” i Ulmejær, Sverige. Labyrinterne har flere betydninger, som stammer helt tilbage fra oldtiden. Fiskere byggede dem for at sikre fangstlykke, og for at få frelse på havet. Derefter gik de så igennem dem før de sejlede ud. Danselabyrinter ses på mange kalkmalerier rundt om i kirker. Navnet kommer fra at især børn, men også voksne, dansede rytmisk til de indviklede bevægelser, labyrinten indbyder til. Ved labyrintens indgang/udgang , gik man igennem en ”port”  af grønne grene  og lign., der ”indviede” de dansende til lykke og frugtbarhed .

Danselabyrinterne ses ofte steder i Sverige, hvor man i bronze og jernalderen holdt fester. Der var forskellige skikke, men alle forbinder sig til frugtbarhed og sol (ny begyndelse) og lykke.

Smykket symboliserer derfor frugtbarhed og lykke, både til lands og til vands.


This copy is after "Trinneberg Castle" in Ulmejær, Sweden. The labyrinths have more meanings, which originate from ancient times. Fishermen built them to secure catch and to be save at the sea. They went through them before sailing out. Dancingmazes are featured on many churches around in Scandinavia. The name comes from that children and adults, were dancing rhythmically to the intricate movements the maze invites to. At the entrance / exit of the maze, you walked through a "gate" of green branches and like that "invigorated" the dancing to happiness and fertility.
Dancemazes is often seen in Sweden, where they in the Bronze and Iron Age held a lot of festivals. There were different customs, but everyone connected to fertility and sun (new beginning) and happiness.
The jewel therefore symbolizes fertility and happiness, both on land and at sea.