VALKYRIE

HTB450

VALKYRIE, BRONCE

Antal/Forp: 1 STK

Størrelse: 3,8 cm

Valkyrien fra Hårby på sydvestfyn. Fundet er gjort i sølv.

I nordisk mytologi skulle  bringe de faldne krigere til Odin i Valhal. Kan dateres til 800 tallet.

Flere detaljer

The sale is reserved for the professionals... Would like identify or Join us.

Yderligere information

Valkyrie eller kriger figurer

Disse små brocher har sandsynligvis været båret som amuletter. De viser kvindefigurer hvoraf to fremstår som krigere. Lignende figurer ses på billeder af sten fra Gotland, Sverige, er blevet fortolket som valkyrier der hilser faldne krigere velkommen til Valhalla..

At dø i kamp blev anset for at være en passende død for en kriger- kun krigere der døde i kamp var berettiget til at kæmpe med guderne i slaget ved Ragnarok, verdens undergang.

Figurerne har formegentlig repræsenteret kvindelige krigere, selvom det nok er imod den almene opfattelse af krigeren som værende typisk hankøn.

Valkyrie or warrior figures

These small brooches may have been worn as amulets. They show female figures, two of whom greet mounted warriors. Similar figures on picture stones from Gotland, Sweden, have been interpreted as valkyries welcoming fallen warriors to Valhöll the “Hall of the Slain”, known today as Valhalla.

Death in battle was seen as the appropriate end for a  warrior- only warriors killed in battle were eligible to fight with the gods in the battle of Ragnarök at the end of the world.

The figures may represent female warriors, although this would challenge our perception of the warriors role as typically male.